ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽ ԿԵՆՏՐՈՆ

Վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ մեր կենտրոնի աշխատակիցները փորձագիտական և հրահանգչական աջակցություն են ցուցաբերում առաջնագծում ծավալված կամավորական ստորաբաժանումներին: Մեր կողմից հավաքված և հավաքվելիք դաշտային հետազոտությունների նյութը կներկայացվի պատշաճ ժամանակին և պատշաճ ձևով։ Պլանային հետազոտությունների նյութերը կհրապարակվեն ըստ պատրաստվածության։
Թարմացվել է 04/10/22